Privacy Policy

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop Dry Flower Bar & Styling jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. Dry Flower Bar & Styling neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoongegevens.

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@dryflowerbar.nl

Wie is Dry Flower Bar & Styling?

Dry Flower Bar & Styling is een eenmanszaak welke wordt gedreven door Nadia Afif en richt zich op decoratie, styling en verkoop van droogbloemen. De gegevens van Dry Flower Bar & Styling zijn als volgt:

info@dryflowerbar.nl | +31 (0)6 4985 8941
<straatnaam> | <postcode> | Vlaardingen
BTW nr. NL003563992B08 | KvK nr. 81371306

Wanneer Dry Flower Bar & Styling jouw persoonsgegevens verwerkt, is Dry Flower Bar & Styling de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Dry Flower Bar & Styling jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Dry Flower Bar & Styling jouw persoongegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Dry Flower Bar & Styling voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Dry Flower Bar & Styling worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde : Verlenen van de dienst zelf
Gegevens : NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde : Website  analytics
Gegevens : Surfgedrag, Locatie
Grondslag : Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang : Commercieel belang
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Dry Flower Bar & Styling heeft gegevens over jou in bezit omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Recht op inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoongegevens wilt zien die bij Dry Flower Bar & Styling over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Dry Flower Bar & Styling . Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Dry Flower Bar & Styling. Je kunt verzoeken dat Dry Flower Bar & Styling je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Dry Flower Bar & Styling opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Dry Flower Bar & Styling al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Dry Flower Bar & Styling vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Dry Flower Bar & Styling niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Dry Flower Bar & Styling jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@dryflowerbar.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers. Het kan zijn dat Dry Flower Bar & Styling verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Dry Flower Bar & Styling ze?

 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die je bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over deze Privacy Verklaring en de wijze waarop Dry Flower Bar & Styling je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@dryflowerbar.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Dry Flower Bar & Styling jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@dryflowerbar.nl. Daarnaast kan je altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

OVERIGE INFO

KvK-nr.: 81371306
BTW-nr.: NL003563992B08

FOLLOW ME

ADVIES NODIG?

Voor vragen of advies, neem gerust contact met mij op.
Tijdens kantooruren ben ik te bereiken via Whatsapp
+31 (0)6 4985 8941

© 2020 dryflowerbar & styling by nadia | Photos by @buchsteinerphotography | Videos by @carolien_videografie | Website by @shirleykasidin.nl

OVERIGE INFO

KvK-nr.: 81371306
BTW-nr.: NL003563992B08

FOLLOW ME

ADVIES NODIG?

Voor vragen of advies, neem gerust contact met mij op. Tijdens kantooruren ben ik te bereiken via Whatsapp
+31 (0)6 4985 8941

© 2020 dryflowerbar & styling by nadia | Photos by @buchsteinerphotography | Videos by @carolien_videografie | Website by @shirleykasidin.nl